1. Bevezetés
A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a LOOKS WOOD Faipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6076 Ágasegyháza, Bajcsy Zsilinszky út 36.; cégjegyzékszám: 13-09-193542), mint a www.timbart.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve a Társaságok adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaságok, mint adatkezelők magukra nézve kötelező erővel ismernek el.

A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaságok különös tekintettel vették figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2. Az adatkezelő adatai
Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Társaságok az adatkezelők, azaz a Társaságok felelősek az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velük a kapcsolatot:

Társaság neve: LOOKS WOOD Faipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: 6076 Ágasegyháza, Bajcsy Zsilinszky út 36.
Cégjegyzékszám: 03-09-133774
E-mail cím: info@timbart.hu
Honlap: www.timbart.hu

3. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 • Hírlevél

A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében a Társaságok személyes adatokat vesznek fel Öntől. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

 • Cookie-k

A Társaságok a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A cookie-k funkciójuk szerint az alábbiak lehetnek:

 • a munkamenet cookie-k a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet cookie-k alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentes használata nem garantálható;
 • a használatot támogató cookie-k lehetővé teszik, hogy a Honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia;
 • a hirdetésekhez kapcsolódó cookie-k használatának célja, hogy Társaságunk kiválassza a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg a Honlapon;
 • a teljesítményt biztosító cookie-k segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják a Honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a Honlapot (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

A Honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics teljesítményt biztosító cookie-kat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

4. Milyen személyes adatokat rögzítünk

 • Hírlevél

A Társaságok hírlevelére való feliratkozás során az alábbi adatokat vesszük fel:

  • név (az Ön azonosítása céljából);
  • e-mailcím (a hírlevél kézbesítése céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

Cookie-k

A Honlapon a látogatottsági adatokat elemző szoftver fut, amely a látogatókról automatikusan keletkező információkat kap; ezek:

  • a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe);
  • a látogatás időpontja;
  • a megtekintett oldalak adatai;
  • a használt böngészőprogram neve;
  • a látogató preferenciái.

A Honlap a látogatások ezen adatait rögzíti. A GDPR rendelkezései értelmében a látogató IP-címe személyes adatnak minősül.

5. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat

 • Hírlevél

A hírlevél-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a személyes adatok kezelésének célja az Ön időszakos tájékoztatása a Társaságoknál aktuálisan elérhető promóciókról, illetve a Társaságokat érintő, vásárlói szempontból lényeges információkról.

 • Cookie-k

A cookie-k használatának célja:

  • a Honlap felhasználói által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
  • a Honlap látogatottságára, valamint a látogatói preferenciákra vonatkozó statisztikák, elemzések készítése.

A Google Analytics szolgáltatója a fenti információkat a Honlapnak az Ön és a többi érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

6. Az adatkezelés jogalapja

A 4. pontban meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapja mind a hírlevél-szolgáltatás, mind a cookie-k használata esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzáárulást a személyes adatok kezeléséhez a hírlevél esetében az arra történő elektronikus feliratkozás során, a feliratkozás megerősítéséhez szükséges checkbox (hozzájárulás megadása az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint) kipipálásával történik, míg a cookie-k esetében a Honlap meglátogatásával, illetve az azon található tartalmak felhasználásával. Ezen ráutaló magatartással megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a cookie-k számítógépéről való törlésével, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

7. Az adatkezelés időtartama

 • Hírlevél

Társaságaink az Ön személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából addig kezelik, amíg Ön a reklám-hírlevélről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.

 • Cookie-k

Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben a Társaságok az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezelik.

8. Adatbiztonsági intézkedések

 • Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat a Társaságok a Rocket Science Group, LLC által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatásban rögzítik, amely szolgáltatáson keresztül a Társaságok a hírleveleket az Ön részére megküldik.

A Társaságok szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag a Társaságok azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a Társaságok promóciós és marketing tevékenységében. A személyes adatokat a Társaságok bizalmas információként kezeli, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek – ide nem értve a Rocket Science Group, LLC részére történő adattovábbítást – vagy a Társaságok olyan munkatársának, aki nem a Társaságok promóciós és marketing tevékenységével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat mindkét fenti esetben egy, csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszó, személyre szabott, egyéni.

9. Adatfeldolgozó

 • Hírlevél

A Társaságok a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységüket a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzik. A MailChimp-ben rögzített személyes adatok a Rocket Science Group, LLC USA-beli szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. A Társaságok ennek megfelelően kifejezetten felhívják az Ön figyelmét arra, hogy a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítják.

A Rocket Science Group, LLC működteti a MailChimp hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Rocket Science Group, LLC nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

A Rocket Science Group, LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2016. november 21.). Ennek megfelelően a Társaságok kijelentik, hogy Rocket Science Group, LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

 • Cookie-k

A Társaságok a honlaplátogatottsági adatok elemzését a Google LLC (Google Adatvédelmi Központ: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) által nyújtott Google Analytics szolgáltatáson keresztül végzik. A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Honlap a Google LLC USA-beli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Társaságok ennek megfelelően kifejezetten felhívják az Ön figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. Mivel a Google LLC nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2017. szeptember 25.). Ennek megfelelően a Társaságok kijelentik, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

10. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságoktól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • adatkezelés céljai;
  • érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
  • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
  • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaságok, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  • észszerű összegű díjat számíthatnak fel az Ön részére, vagy
  • megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

A Társaságok késedelem nélkül törlik a személyes adatait, amennyiben:

  • már nincs szükség a személyes adatokra marketing-hírlevél küldése céljából;
  • a személyes adatok kezelése jogellenes;
  • a Társaságokra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
  • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
  • amennyiben a Társaságok nyilvánosságra hozták a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

  • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaságok korlátozzák személyes adatainak kezelését;
  • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
  • a Társaságoknak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
  • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Társaságok felfüggesztik, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálják és döntést hoznak, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatják.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaságok korlátozzák, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

  • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
  • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
  • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
  • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Társaságok előzetesen tájékoztatják.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét

Ha a Társaságok elutasítják az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Társaságok egy hónapon belül megvizsgálják a tiltakozás okait, érdemi döntést hoznak, és írásban értesítik Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha a Társaságok nem tesznek eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Társaságaink megsértik a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

HA GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

A Társaságok által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy a Társaságok Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Társaságaink kötelesek a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságaink indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Társaságok ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

ÉRDEKLŐDÉS

Kiterjedt gyártói hálózatunknak köszönhetően képesek vagyunk nagyobb léptékű projektek, például szállodák, éttermek, irodák és kiskereskedelmi terek egyedi, illetve beépített bútorainak és felületeinek a magas szintű kivitelezésére. Lépj kapcsolatba velünk az alábbi űrlapon keresztül.

Foglaljon időpontot

ÉRDEKLŐDÉS

Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. Értékesítési csapatunk 48 órán belül válaszol Önnek.

ÉRDEKLŐDÉS - Adatvédelem

Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. Értékesítési csapatunk 48 órán belül válaszol Önnek.